Lưu trữ của tác giả: admin

Một trong những ứng dụng chính của bột đá

CaCO3 được sử dụng trong ngành công nghiệp xây dựng, hoặc như là một vật [...]

Tại sao bột đá CaCO3 quan trọng?

Bột đá CaCO3 là một trong những chất phụ gia, nguyên liệu phổ biến không [...]

Bột nhẹ CACO3 và phương pháp sản xuất

Đá vôi thiên nhiên có thành phần chủ yếu là  CaCO3, liên kết thành những [...]